Whenua - Land
Toka - Rock
Moana - Sea
Ngahere - Forest
Rakau - Tree
Harakeke - Flax
Awa - River
Maunga - Mountain
Ra - Sun
Marama - Moon
Whetu - Star